סוגיות בפרשה תשע"ט-תש"ע

בסדרת שיעורים שבועיים אלו, מויקרא תשס"ט ועד ויקרא תש"ע, נהג הרב לקחת פסוק מהפרשה, כקרש קפיצה לדיון בסוגיה רחבה ועמוקה. חלק מהשיעורים נטו יותר לסגנון האגדתא, וחלקם יותר לסגנון ההלכתא, אבל בכולם טמונים יסודות עמוקים, כפי דרכו בקודש של הרב שכל תורתו נובעת מפנימיות נשמתו.

[51 שיעורים בסדרה] [69199 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 001 בראשית תורה מגילה וחתומה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 003 לך לך שינוי השם
  • להאזנה סוגיות בפרשה 004 וירא גדר איסור שקר
  • להאזנה סוגיות בפרשה 005 חיי שרה מתנות חינם
  • להאזנה סוגיות בפרשה 006 תולדות איסור הסתכלות ברשע
  • להאזנה סוגיות בפרשה 009 וישב שורש הדלקה נר חנוכה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 010 מקץ נר חנוכה שונה מהמנורה
  • להאזנה סוגיות בפרשה 011 ויגש כפיו כן לבו
  • להאזנה סוגיות בפרשה 012 ויחי דין להעביר מת
  • להאזנה סוגיות בפרשה 013 שמות דין משה הרג המצרי
  • להאזנה סוגיות בפרשה 014 שמות דין משה הרג המצרי אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 015 וארא דין דם
  • להאזנה סוגיות בפרשה 016 בא דין חושך
  • להאזנה סוגיות בפרשה 017 בשלח דין כבוד
  • להאזנה סוגיות בפרשה 018 בשלח דין כבוד אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 019 יתרו ברכה ניסים
  • להאזנה סוגיות בפרשה 020 יתרו ברכה ניסים אגדתא
  • להאזנה סוגיות בפרשה 021 משפטים ורפא ירפא

  • סוגיות בפרשה 021 משפטים ורפא ירפא [7 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה סוגיות בפרשה 022 משפטים ורפא ירפא אגדתא

Pages