משנה ראשונה בברכות - אגדתא

בשיעורים אלו עובר הרב על המשנה הראשונה במסכת ברכות מילה אחר מילה, ובונה מכל מילה סוגיה הדנה במילה זו מכמה וכמה נקודות ראות, ומקשרת אותם למשנה. לימוד אגדתי בעיון עמוק ומקיף מאד. הסדרה מכילה רק שישים וארבעה שעורים.

[64 שיעורים בסדרה] [32361 צפיות]
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 001 הקדמה
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 002 מאימתי
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 003 קריאת שמע 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 004 קריאת שמע 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 005 קריאת שמע 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 006 קריאת שמע 4
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 007 את 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 008 את 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 009 שמע 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 010 שמע 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 011 שמע 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 012 בערבין 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 013 בערבין 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 014 בערבין 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 015 משעה 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 016 משעה 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 017 כוהנים 1
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 018 כוהנים 2
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 019 כוהנים 3
  • להאזנה משנה ראשונה בברכות על דרך אגדתא 020 אכילה 1

Pages