שלוש עשרה העיקרים

הרמב"ם חיבר י"ג עיקרים הנאמרים בכל יום בברכות השחר ובשבת ויו"ט לאחר התפילה. השירים "אדון עולם" ו"יגדל" מבוססים על עיקרים אלה. בפירוש המשניות להרמב"ם למסכת סנהדרין הוא מפרט את שלושה עשר העיקרים. הרב מסביר את שלושה עשר העיקרים אלה של אמונה עם עומק ובהירות. הסדרה נקרא גם כן "דע את אמונתך"

[15 שיעורים בסדרה] [11807 צפיות]
  • להאזנה דע את אמונתך 002 היסוד הראשון
  • להאזנה דע את אמונתך 003 היסוד השני אחדות השם
  • להאזנה דע את אמונתך 004 היסוד השלישי הרחקת ההגשמה
  • להאזנה דע את אמונתך 005 היסוד הרביעי הקדמות

  • דע את אמונתך 005 היסוד הרביעי הקדמות [36 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה דע את אמונתך 006 היסוד החמישי עבודה רק להשם
  • להאזנה דע את אמונתך 007 היסוד הששי נבואה
  • להאזנה דע את אמונתך 008 היסוד השביעי נבואת משה
  • להאזנה דע את אמונתך 009 ד הבדלים בין נבואת משה לשאר נבאים
  • להאזנה דע את אמונתך 010 היסוד השמיני אמונה בתורה מן השמים
  • להאזנה דע את אמונתך 011 היסוד התשיעי תורה שבכתב ובעל פה
  • להאזנה דע את אמונתך 012 היסוד העשירי הכל צפויץ ידיעה ובחידה
  • להאזנה דע את אמונתך 013 היסוד האחד עשר שכר ועונש
  • להאזנה דע את אמונתך 014 היסוד השני עשר משיח בנפש זמן ומקום
  • להאזנה דע את אמונתך 015 היסוד השלוש עשר תחיית המתים