ספר משלי ב

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק בית יש יותר ממאה שיעורים.

[44 שיעורים בסדרה] [30436 צפיות]
  • להאזנה משלי 201 פרק ב פסוק כב יסחו פסח פה-סח
  • להאזנה משלי 200 פרק ב פסוק כב בוגדים בגד
  • להאזנה משלי 199 פרק ב פסוקכב יכרתו כרת
  • להאזנה משלי 198 פרק ב פסוק כב רשעים
  • להאזנה משלי 197 פרק ב פסוק כא יותרו
  • להאזנה משלי 195 פרק ב פסוקכ צדיקים
  • להאזנה משלי 192 פרק ב פסוק יח רפאים
  • להאזנה משלי 188 פרק ב פסוק י'ז ברית
  • להאזנה משלי 186 פרק ב פסוק טז החליקה חלק

Pages