ספר מורה נבוכים

[7 שיעורים בסדרה] [1254 צפיות]
    • להאזנה ספר מורה נבוכים 001 חלק א פרק א
    • להאזנה ספר מורה נבוכים 002 חלק א פרק ב
    • להאזנה ספר מורה נבוכים 003 פרקים ג-ד
    • להאזנה ספר מורה נבוכים 005 פרקים ו-ז
    • להאזנה ספר מורה נבוכים 006 פרקים ח-ט