נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

תמוז

אוסף של כל השיעורים של חודש תמוז

[6 שיעורים בסדרה] [3360 צפיות]