ספר להב אש

מאז שנוסדה החסידות, חיברו במשך דורות גוריו וגורי גוריו של הבעל שם טוב הקדוש ספרות ענקית המבארת את הגישה החסידית לכל תחומי עבודת השי"ת. על פי רוב, סודרו רעיונות אלו לפי פרשת השבוע, ובגלל זה, כשאחד מחפש התעוררות בתחום מסוים מתקשה למצוא את הנושא ההוא. בספר זה, סידר הרב וביאר את מאמרים אלו על פי סדר הנושאים, כולל: תורה, תפילה, אהבת ה', אהבת ישראל, אכילה בקדושה, אמונה, אמת, בחירה חופשית, בטחון בה', וקדושה

בלבבי ספר להב אשלהב אש גלות ולגאולה
[1 שיעורים בסדרה] [9123 צפיות]
    • לגלות ולגאולה – לא נדפס בספר