ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

דע את רעך - אהבת ישראל

אהבת הבורא, אהבת התורה, ואהבת ישראל, הם דרכים להגיע לאחדות עם הבורא- סדרה חדשה מחודש אייר תשע"ח

[14 שיעורים בסדרה] [4771 צפיות]
  • להאזנה דע את רעך 001 שלושה סוגי אהבה
  • להאזנה דע את רעך 002 תלויה בדבר ואינה תלויה מקרה ועצם
  • להאזנה דע את רעך 003 אהבה דשלילה וחיוב
  • להאזנה דע את רעך 005 אהבת ישראל מתוך אהבת הבורא והתורה מדרגת מ-ת
  • להאזנה דע את רעך 007 תלויה בדבר כל ישראל תלוים זה בזה
  • להאזנה דע את רעך 008 הדרכה מעשית למדרגת כמוך דשיטת הרמבן לאו כמוך ממש
  • להאזנה דע את רעך 009 כמוך ממש השתוות
  • להאזנה דע את רעך 010 שלילת האני שנאה
  • להאזנה דע את רעך 011 מסירות נפש אהבת זולתו יותר ממנו
  • להאזנה דע את רעך 013 כללות ההפכים אהבה ושנאה יחדיו