דע את מידותיך הדרכה מעשית כח ההתרכזות

[3 שיעורים בסדרה] [384 צפיות]
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 002 מים דעפר גירוים קטנים להיסח דעת
    • להאזנה דע את מידותיך כח ההתרכזות 003 רוח דעפר תנועה מתמדת מדוקית ומותאמת לנפש