נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

ויצא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

Bilvavi on the Parsha Empowering Yourself to Survive Evil
[7 שיעורים בסדרה] [311 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 007 ויצא תפילת ערבית רשות
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 007 ויצא אחדות החיים והמוות
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 016 ויצא שמונה