דרך השם תשס"ח

ספר "דרך ה'" של הרמח"ל נחשב לרבים מעובדי ה' כספר הכי חשוב במחשבה היהודית, המכסה את כל תחומי השקפת התורה במקום קצר יחסית. אמנם, עקב לשונו הדי פשוט וקיצורו, עלולים הקוראים לפספס הרבה מהעמקות הכלולה בו. בספר זה מגלה הרב רבות מהחכמה הנסתרת בו. הרב מסר את שיעורים בשנת תשס"ח ולאחר הפסקה התחיל מהתחלה בשנת תשע"ב. הסדרה של תשס"ח יצא בספר.

בלבבי ספר דרך השם
[21 שיעורים בסדרה] [22920 צפיות]
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 002 הקדמה והנה כלל מה שיצטרך
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 003 הקדמה ואמנם צריך שתתבונן
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 004 הקדמה הנ-ל בא-ד
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 005 הקדמה והנה קראתי שם הספר
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 006 פרק א שיש שם מצוי
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 007 פרק א אות ב
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 008 פרק א ואולם דברים אלה ידענום בקבלה
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 009 פרק א אות ג
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 010 פרק א אות ד ה
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 011 פרק א אות ו
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 013 פרק ב והנה מצד אחר
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 014 פרק ב אות ב
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 015 פרק ב אות ג
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 017 פרק ב אות ג
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 018 פרק ב אות ד ובזמן
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 019 פרק ב אות ה
  • להאזנה ספר דרך השם תשסח 020 פרק ב אות ז

Pages