מלווה מלכה

בשיעורים האלה הרב מדבר על הנקודה הפנימית של מלוה מלכה ועל הנוהג הקדוש לספר בה סיפורים מצדיקים.

[2 שיעורים בסדרה] [14002 צפיות]