נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

מלווה מלכה

בשיעורים האלה הרב מדבר על הנקודה הפנימית של מלוה מלכה ועל הנוהג הקדוש לספר בה סיפורים מצדיקים.

[2 שיעורים בסדרה] [10116 צפיות]