תורת הרמז

במשך ימי חיינו מוטל עלינו להשיג את ארבעה מימדי התורה: פשט, רמז, דרוש, וסוד. חיבור זה עוסק במימד ה"רמז" שבתורה הקדושה. ספר זה מכיל רשימות שהרב ערך לעצמו בצעירותו שלא על מנת להוציאו לאור ולכך נכתבו בלשון קצרה וסתומה.

בלבבי משכן אבנה תורת הרמז
[3 שיעורים בסדרה] [8331 צפיות]
    • 001_תורת הרמז - בראשית
    • 002_תורת הרמז - נח
    • 003_תורת הרמז - לך לך