פרקי אבות פרק ו

התנא באבות פרק ו' מונה מ"ח דברים שהמה קנייני תורה. שעורים אלו נאמרו בערבי חג השבועות במקומות שונים ולפיכך יש בהם גוונים רבים לפי מקום אמירת השיעור וסוג השומעים

The 48 Ways
[30 שיעורים בסדרה] [73285 צפיות]

Pages