בלבביפדיה | מחשבה אות א

הרב מסביר שרשי לשון הקודש לפי השיטות שיש שורשים בלשון הקדש של ב' אותיות (ספר יצירה רל"א שערים פנים ואחור). הם שיעורים המביאים לגעת בשורש, ומתוכו להאיר את אור השורש לכל הענפים, ל"ב נתיבות חכמה.

[139 שיעורים בסדרה] [126402 צפיות]
  • להאזנה א-פ אפק התאפק–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-פ אפיק –בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסתר פורים–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-ס אסון–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנכי–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אניה–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנוש–בלבביפדיה מחשבה
  • להאזנה א-נ אנא–אנה בלבביפדיה מחשבה

Pages