דע את תורתך מושגים

סדרה זו עוסקת בסוגיית צירוף האדם לתורה, ע"י בירור אופנים שונים של התחברות. בעצם, לאחר שבחר האדם את הבחירה ללמוד תורה, הרי שעומדת לפניו השאלה: מה ואיך ללמוד? ההכרעה לשאלה זו תלויה בנקודה שורשית יותר שמחויב האדם לברר אותה לעצמו, והיא: מה בעצם מניע אותו להתחבר לתורה, ומאיזה מקום בנפש הוא מתחבר אליה? בירור מעמיק ורחב לשאלות אלו יתגלה לנו בע"ה בסדרה זו. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

[22 שיעורים בסדרה] [45993 צפיות]

Pages