ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

דע את שמחתך

כל עבודת האדם בכללות צריכה להיות בשמחה, ובהעדר השמחה באו הקללות שבפרשת כי תבא כלשון הפסוק: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב". בסדרה זו מבאר הרב את מציאות השמחה בכל חלקיה, שמחה שמצד המקום, הזמן, ושמחה שבנפש האדם. עוד יבאר הרב בשיעורים אלו את מהות השמחה ושורשה, שמחת המועדים, שמחה של מצוה, חיים של שמחה, וכן את עשרת הלשונות של שמחה, בכללות ובפרטות.

Simcha Talksבלבבי יין של פורים
[24 שיעורים בסדרה] [34191 צפיות]

Pages