ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

דע את עמך

שלשה אהבות הן: אהבת הבורא, אהבת התורה, ואהבת ישראל, כידוע. ומזה נלמד שאהבת ישראל אינה דבר לעצמו, אלא מקושר הוא לאהבת הבורא ית' ואהבת התורה הקדושה, באופן שתכלית הכל הוא להגיע לאחדות עם הבורא. הסדרה הופסקה ולא נשלמה.

בלבבי דע את עמךUnity TalksGetting To Know Your People
[7 שיעורים בסדרה] [18160 צפיות]