לג בעומר

שעורים אלו נאמרו במהלך השנים בל"ג בעומר, ועוסקים בכיוונים שנים לפי הרגשי הקודש של הרב ביום הקודש הזה.

בלבבי-דרשות לג בעומרBilvavi Lag Ba'Omer Talks
[20 שיעורים בסדרה] [29813 צפיות]
  • להאזנה לג בעומר 019 תרבות רעה בתוך ביתו-ברכות ז עמוד ב תשפ

  • לג בעומר 019 תרבות רעה בתוך ביתו-ברכות ז עמוד ב תשפ [5 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה לג בעומר 019 תרבות רעה בתוך ביתו-ברכות ז עמוד ב תשפ

  • לג בעומר 019 תרבות רעה בתוך ביתו-ברכות ז עמוד ב תשפ [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה לג בעומר 018 קובר את בניו-ברכות ה עמוד ב תשעט

  • לג בעומר 018 קובר את בניו-ברכות ה עמוד ב תשעט [1 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה לג בעומר 017 חיי שעה וחיי עולם-ברכות ה עמוד א תשעח

  • לג בעומר 017 חיי שעה וחיי עולם-ברכות ה עמוד א תשעח [8 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה לג בעומר 016 יסורים-ברכות ה עמוד א תשעז
  • להאזנה לג בעומר 015 רשבי שגינה גינוי ושבח תשעו
  • להאזנה לג בעומר 013 מספר משלי לעג תשעד
  • להאזנה לג בעומר 011 שמיעה עליונה תשעג
  • להאזנה לג בעומר 010 רבי שמעון זהיר תשעג
  • להאזנה לג בעומר 006 בענין חרוב והמסתעף תשע
  • להאזנה לג בעומר 005 מיתת רשבי היא חיים
  • להאזנה לג בעומר 001 בירור תכלית תורת הסוד