היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ויחי

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[7 שיעורים בסדרה] [261 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 012 ויחי דין להעביר מת
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 012 ויחי האמת שבחסד
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 021 ויחי, חיים מות
    • להאזנה שיחת השבוע 049 ויחי בהלה פחז פזיזות תשעח