נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי מסירות נפש

שיעורים הרב מסר בנושא של מסירות נפש בלמוד תורה. פתיחה להבנת הסוגיה מהי המהות של המסירות נפש ששייכת לכל בן תורה אמיתי

[5 שיעורים בסדרה] [3893 צפיות]
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 002 מסירות נפש בשורשה
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 003 מקור כח מסירות נפש מן הנשמה
    • להאזנה דע את תורתך מסירות נפש 004 ירידה לתתא מתוך מסירות נפש