היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ויקהל

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[7 שיעורים בסדרה] [103 צפיות]
  • להאזנה סוגיות בפרשה 027 ויקהל מראות הצובאות
  • להאזנה סוגיות בפרשה 028 ויקהל מראות הצובאות אגדתא
  • להאזנה פרשת השבוע תשסו 022 ויקהל אור החכמה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעד 031 ויקהל שבת מעשה דיבור ומחשבה
  • להאזנה פרשת השבוע תשעז 010 ויקהל בצלאל
  • להאזנה שיחת השבוע 058 ויקהל פקודי פנימיות תשעח