דברים

[5 שיעורים בסדרה] [112 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 045 דברים פשרה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעג 007 דברים חמש מדרגות בתוחכה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 050 דברים פסל מיכה