פרקי אבות פרק א

בסדרת שיעורים זו, הרב חודר לפנימיות כל משנה ע"י עיון בסוגיות העולות מכל מילה ומילה שבמשנה. לצורך זאת הרב שואב מקורותיו ממדרשים סוגיות הש"ס וראשונים. התוצאה הינה מלאכת מחשבת של ביאור עמוק ומקורי של פרקי אבות.

[155 שיעורים בסדרה] [262164 צפיות]
  • להאזנה פרקי אבות 155 פרק א משנה יז שתיקה
  • להאזנה פרקי אבות 154 פרק א משנה טז אומד
  • להאזנה פרקי אבות 153 פרק א משנה טז מעשר
  • להאזנה פרקי אבות 152 פרק א משנה טז ספק
  • להאזנה פרקי אבות 151 פרק א משנה טז הסתלק סילוק
  • להאזנה פרקי אבות 150 פרק א משנה טו יפות יפה
  • להאזנה פרקי אבות 149 פרק א משנה טו סבר
  • להאזנה פרקי אבות 148 פרק א משנה טו פנים
  • להאזנה פרקי אבות 147 פרק א משנה טו מעט
  • להאזנה פרקי אבות 146 פרק א משנה טו עשה תורתך קבע
  • להאזנה פרקי אבות 145 פרק א משנה יד אימתי
  • להאזנה פרקי אבות 144 פרק א משנה יד אם
  • להאזנה פרקי אבות 143 פרק א משנה יד מה
  • להאזנה פרקי אבות 142 פרק א משנה יד לעמצי עצם
  • להאזנה פרקי אבות 141 פרק א משנה יד לי
  • להאזנה פרקי אבות 140 פרק א משנה יד אני אתה והוא אני אתה והוא
  • להאזנה פרקי אבות 140 פרק א משנה יד אני אתה והוא
  • להאזנה פרקי אבות 139 פרק א משנה יד אני
  • להאזנה פרקי אבות 138 פרק משנה יג חליף
  • להאזנה פרקי אבות 137 פרק א משנה יג תגא

Pages