דע את תורתך הדרכה מעשית דרכי הלימוד

[15 שיעורים בסדרה] [23127 צפיות]
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 002 כח החיבור והצרוף
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 003 ציור ודמיון
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 004 צורת החיבור לתורה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 005 זכרון
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 006 סדר לימוד גמרא
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 007 דרך אחת לעומת ריבוי דרכים בלימוד
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 008 תמימות פשיטות והרכבה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 009 אחדות והתפרטות
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 010 קבלה תורה ונביעה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 011 שילוב תנועת לימוד מחוץ לפנים ומפנים לחוץ
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 012 לשמה ושלא לשמה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 013 תרגילינו בתורתיך
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 014 מהותה של תורה
  • להאזנה דע את תורתך דרכי הלימוד 015 הויה אחת תורה