שובבים

ימי השובבים כמו שכבר המליצו הקדמונים ע"פ הפסוק "שובו בנים שובבים" אלו ימי תשובה, וצריך להבין את שורש האור הקיים בימים אלו, את מהות הפגם ואת אופן התיקון. שעורים אלו לא עוסקים במימד הסוד אלא במימד האגדתא.

The Time for Fixingבלבבי שובבים
[13 שיעורים בסדרה] [19983 צפיות]