עולמה הפנימי של בת ישראל

סדרה חדשה המתמקדת בעבודת ה' של נשים להתבונן ולהבין מעט יותר את התפקיד בנות שרה, רבקה, רחל ולאה

[7 שיעורים בסדרה] [4404 צפיות]
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 001 הצורך בהכרת הנפש
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 004 בירור הרצון המניע המעשה והדרגתו
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 005 רצון הכרח הרגל
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 006 אהבה ויראה
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 007 אהבה בגילוי