עולמה הפנימי של בת ישראל

סדרה חדשה המתמקדת בעבודת ה' של נשים להתבונן ולהבין מעט יותר את התפקיד בנות שרה, רבקה, רחל ולאה

[4 שיעורים בסדרה] [3961 צפיות]
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 002 קשר חיצוני ופנימי רצון
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 003 בירור הרצון המניע המעשה והדרגתו
    • להאזנה עולמה הפנימי של בת ישראל 004 רצון הכרח הרגל