היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

כסלו

אוסף של כל השיעורים של חודש כסלו

Chanukah Talksבלבבי ראש חודש כסלו שינהBilvavi Chodesh Kislev Nightime ActivitiesBilvavi on Vayishlach Kislev Binyamin
[6 שיעורים בסדרה] [5140 צפיות]