אגדות השס באופן של בנין

[2 שיעורים בסדרה] [271 צפיות]
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 001 פתיחה כללי לימוד האגדתא
    • להאזנה אגדות השס באופן של בנין 002 ערב ובקר-ברכות ב עמוד א