היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

תצוה

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[5 שיעורים בסדרה] [170 צפיות]
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 020 תצוה התמידיות והאחדות שבמנורה
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 029 תצוה אור ציץ
    • להאזנה פרשת השבוע תשעז 009 תצוה כיור