נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

בית היהודי

במשך שנים הרב דרש בעשרות מקומות בארץ ובחו"ל, בחלק זה קובצו כל השעורים בנושא הבית היהודי.

Getting To Know Your Home and FamilyWoman's World
[7 שיעורים בסדרה] [8211 צפיות]