יורה דעה

[7 שיעורים בסדרה] [6468 צפיות]
  • להאזנה יורה דעה 001 תלמוד תורה סימן רמו אופני וגדרי היתר לבטל תורה
  • להאזנה יורה דעה 002 תלמוד תורה סימן רמו תלמיד חכם-גדרי היתר ואיסור לקבל הנאה מזולתו
  • להאזנה יורה דעה 003 תלמוד תורה סימן רמו ראיות להיתר נטילת ממון ע-י ת-ח
  • להאזנה יורה דעה 004 תלמוד תורה סימן רסז עבדים הפקיר עבדו
  • להאזנה יורה דעה 005 סימן קפג משל משלו באשה רוב וקרוב
  • להאזנה יורה דעה 006 סימן רמ כיבוד אב ואם שורש גדר הכיבוד