ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

גאולה הפנימית

שיעורים שונות מהרב בנושא הגאולה הפנימית. כדי להבהיר שתכלית כל הנבראים להדבק בקונם. וכאשר האדם מבין את הדברים לאשורם, אזי על כל ענין וענין הוא מביט במבט של "דבקות", כלומר: כיצד הוא מהווה שביל ודרך להשגת הדבקות הנכספת.

Womans WorldBilvavi Inner RedemptionBilvavi On Breathing
[19 שיעורים בסדרה] [9656 צפיות]