הקדמה

ועשו לי משכן ושכנתי בתוכם – בשעורים אלו הרב מבאר את משנתו היסודית כיצד מדוע ואיך יבנה כל אחד ואחד מישראל לפי מדרגתו משכן להשם יתברך בתוך ליבו, בית מוחשי להשם ולא עבודה חיצונית או מצוות אנשים מלומדה.

Getting to Know Your Self and Your Creatorהכרת עצמו והכרת בורא
[1 שיעורים בסדרה] [7844 צפיות]