היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

ויגש

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [250 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 011 ויגש כפיו כן לבו
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 011 ויגש מידת המלכות
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 020 ויגש עבדות ומיתה
    • להאזנה שיחת השבוע 048 ויגש הדרגה תשעח