היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

המיטב של בלבבי

דרשות המציגים את היקף תורתו של הרב
Drashas that show the scope of the Rav's teachings

[15 שיעורים בסדרה] [2861 צפיות]