נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

שער התפילה למבי"ט

פירוש של הרב על שער התפילה בספר "בית אלהים" למבי"ט (ר' משה בן יוסף מטראני 1500-1580)

[4 שיעורים בסדרה] [3047 צפיות]
    • להאזנה ספר בית אלקים למביט שער התפילה 001 פרק א לתת גדר לתפילה
    • להאזנה ספר בית אלקים למביט שער התפילה 002 פרק א בקשות 1
    • להאזנה ספר בית אלקים למביט שער התפילה 003 פרק א בקשות 2
    • להאזנה ספר בית אלקים למביט שער התפילה 004 פרק א תפילת קבע