בלבבי משכן אבנה - ח"ה

מתפרס לארבעה מדורים, חלק זה (הידוע גם בשם "שני תולעת") הינו באמת ספר כל-בו. במדור "דרכי העבודה" נעשה בירור של צורת העבודה הפנימית עדי הבאת האדם להתדבקות והתאחדות ביוצרו בכל עניניו, בדרך עבודתו של בעל "יסוד ושורש העבודה". לאחר מכן מגיעים "פרקי עבודה ומחשבה", אשר כשמם הינם נקודות של העמקה בעניני העבודה הפנימית, ובסופו קונטרס "ירח האיתנים"- מאמרים על עבודת ימים אלו. במדורים האחרונים, עצות נפלאות עבור מי שזוכה להיכנס לתוך "עולם העבודה", חלקן אמנם עמוקות. הסדרה יצא בספר
לרכוש חלק ה' אונליין

Bilvavi Part 5
[31 שיעורים בסדרה] [39062 צפיות]

Pages