היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בחוקתי

[6 שיעורים בסדרה] [718 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 036 בהר בחוקותי תמורה
    • להאזנה פרשת השבוע תשסג 003 בחוקותי
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 028 בחוקתי כלי דאין וכלי דיש
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 039 בחקתי יבולן