היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

בא

אוסף דרשות מקטגוריות שונות

[6 שיעורים בסדרה] [296 צפיות]
    • להאזנה סוגיות בפרשה 016 בא דין חושך
    • להאזנה פרשת השבוע תשסו 015 בא דיבור, שתיקה ואחדותם
    • להאזנה פרשת השבוע תשעד 024 בא אותיות
    • להאזנה שיחת השבוע 052 בא כלי קיבול וכלי מעבר תשעח