ספר משלי א

ספר מִשְלֵי הוא מ"ספרי החוכמה" בתנ"ך שתכליתם חינוכית, ובהם מאיר שלמה המלך החכם באדם להוביל את הקורא לנהוג בדרך הנכונה. עיקר הטקסט בספר זה הוא פתגמים ואמרי מוסר הנאמרים בדרך שירית, ובצורות תחביריות הנקראות במקרא משל. גם בסדרה זו חודר הרב תוך כדי התמקדות בכל מילה ומילה במעמקי משליו של החכם באדם על ידי ביאור מעמיק ונפלא בפרק אלף יש 155 שיעורים.

[154 שיעורים בסדרה] [45169 צפיות]
  • להאזנה משלי 155 פרק א פסוק לג סוף פרק א פחד
  • להאזנה משלי 153 פרק א פסוק לג חנוכה ישכון שכינה
  • להאזנה משלי 151 פרק א פסוק לב שלות שלו
  • להאזנה משלי 149 פרק א פסוק לב משובת שובב
  • להאזנה משלי 145 פרק א פסוק כט בחרו בחירה
  • להאזנה משלי 143 פרק א פסוק כח ישחרונני שחר
  • להאזנה משלי 142 פרק א פסוק כח אענה עונה
  • להאזנה משלי 140 פרק א פסוק כז קציר קצר וארוך
  • להאזנה משלי 136 פרק א פסוק כז יאתה אתון

Pages