4 דע את מחשבותיך

שלשה חלקים יש באדם כידוע: נפש רוח ונשמה. הנפש שורה בכבד, הרוח בלב, והנשמה שורה במח, במחשבת האדם. המח נמצא בגולגולת, ובתוך המח יש שכל אנושי, ובתוכו שורה הנשמה שנקראת בלשון רבותינו - שכל אלוקי. התכלית של בנין כח המחשבה הוא גילוי של הנשמה שנמצאת בתוך מחשבת האדם, שמכוחה יגיע האדם לדבקות בתורה ובבורא ית"ש. בסדרה זו מבאר הרב את שורש בנין המחשבה. בכח המחשבה יכול האדם לפרוץ את הגבולות של הזמן והמקום, ועי"ז יוכל בע"ה להגיע לדבקות בבוראו.
לרכוש אונליין

Getting To Know Your ImaginationGetting To Know Your Thoughts
[18 שיעורים בסדרה] [12401 צפיות]