ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות

הרב התחיל להסביר את הספר של דוד המיימוני זי"ע (דור השבעי מהרמב"ם). מהלך הספר מחולק לשני חלקים: א. לצאת ממציאות החומר - "מורה הפרישות". ב. להיכנס פנימיות הנשמה ולתפיסת הנשמה, שהיא אור פשוט - "מדריך הפשיטות". השפה של הספר היא שפת הנשמה. ישנם בספר לשונות רבים, אשר נובעים מגילוי נשמה.

[18 שיעורים בסדרה] [16003 צפיות]
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 018 פרק יב ענוה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 017 פרק יב ענוה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 016 פרקים י-יא נקיות קדושה
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 015 פרק י נקיות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 014 פרק ט באור חלקי הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 013 פרק ח חלקי הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 012 פרק ז מדרגות הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 011 פרק ז הפרישות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 010 פרק ו זריזות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 009 פרק ה מדרגות זהירות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 008 פרק ד מדרגות החסידות
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 007 באמצע פרק ג חסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 006 פרק ג הגדרות החסידות שתי פנים ראשונים של מלת חסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 005 פרק ב חכם וחסיד
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 004 פרק א ופרוש הדברים
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 003 פרק א על ידי החלק העיוני
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 002 פרק א דע כי נתברר–יסוד הספר
  • להאזנה ספר מורה הפרישות ומדריך הפשיטות 001 הקדמה