ארבעה דרשות מהרב, שליט"א על ארבעה כוסות ליל סדר | יום ראשון ב’ ניסן | 17:00 - 20:00 | אולמי זוועהיל אולם ג' | רח’ שמואל הנביא 26 י-ם | פרטים 053.319.7481

ארבעת היסודות | מהות רוח

בהמשך של הסדרה מגיע הרב לכוח הרוח שהוא הכוח שממנו מגיע כוח הדיבור שבאדם...

[22 שיעורים בסדרה] [8690 צפיות]
  • להאזנה דע את מידותיך 067 רוח חנפים
  • להאזנה דע את מידותיך 068 רוח שקרנים שורש השקר מהקדושה
  • להאזנה דע את מידותיך 069 רוח מספרי לשון הרה
  • להאזנה דע את מידותיך 071 רוח סיפור בשבח עצמו
  • להאזנה דע את מידותיך 072 רוח תנועה
  • להאזנה דע את מידותיך 073 רוח שורש של רוח הקודש
  • להאזנה דע את מידותיך 074 רוח דילוג במצרים
  • להאזנה דע את מידותיך 075 רוח אמירה
  • להאזנה דע את מידותיך 076 רוח רוח נתפס ואינו נתפס
  • להאזנה דע את מידותיך 077 רוח רוח מזרחית נוחה מכולם
  • להאזנה דע את מידותיך 078 רוח רוח דרומית
  • להאזנה דע את מידותיך 079 רוח רוח מערבית
  • להאזנה דע את מידותיך 080 רוח צפונית
  • להאזנה דע את מידותיך 081 רוח בינונים תלוים ועומדים ברוח
  • להאזנה דע את מידותיך 082 רוח רוח ממללא
  • להאזנה דע את מידותיך 083 רוח קנאת עליון בתחתון כפל דיקנא
  • להאזנה דע את מידותיך 084 רוח רחמים
  • להאזנה דע את מידותיך 085 רוח רוח שבדין
  • להאזנה דע את מידותיך 86 רוח רוח אחדות הרצונות

Pages