נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

אב

אוסף של כל השיעורים של חודש אב

Three Weeks TalksUnity Talksבלבבי בין המצרים
[5 שיעורים בסדרה] [2973 צפיות]