היננו שולחים תנחומים בלבבות מלאים צער לרב איתמר שוורץ שליט"א ולכל משפחתו על פטירת האם הדגולה טובה שוורץ תנצב"ה

סוגיות לל"ט מאלכות שבת

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[36 שיעורים בסדרה] [24453 צפיות]
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 001 שבת סימן שיז קושר פתיחה למלאכת קושר 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 002 שבת סימן שיז קושר פתיחה למאלכת קושר 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 003 שבת סימן שיז קושר 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 004 שבת סימן שיז קושר קשר המסופק 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 005 שבת סימן שמ תופר גדרי קושר ותופר והחילוק בינהים 05
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 006 שבת פתיחה תופר למלאכת תופר 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 007 שבת סימן שמ תופר תפירה אחת עם ובלי קשר 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 008 שבת סימן שכ גדר דש וגדרי חילקו מבורר
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 009 שבת בנין וסתירה בכלים
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 010 שבת סימן שיח מעשה שבת
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 011 שבת סימן שמ קורע
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 012 שבת סימן שטו בונה גדרי מלאכת בונה ומכה בפטיש 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 013 שבת סימן שטו בונה המשך גדרי בונה שיטת רש-י והרמבן 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 014 שבת סימן שטו בונה השמונה הגדרות של בונה 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 015 שבת סימן שטו בונה המשך ביאור דיני בונה לפי הנ-ל 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 016 שבת סימן שג בנין באדם 05
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 017 שבת סימן שיג סותר
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 018 שבת סימן שטו אהל פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 019 שבת סימן שטז אהל ארעי 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 020 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת רש-י 03

Pages