סוגיות לל"ט מאלכות שבת

בשיעורים מעמיקים בסוגיות קושר, תופר, בנין וסתירה בכלים, קורע, בונה ...

[36 שיעורים בסדרה] [32077 צפיות]
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 001 שבת סימן שיז קושר פתיחה למלאכת קושר 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 002 שבת סימן שיז קושר פתיחה למאלכת קושר 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 003 שבת סימן שיז קושר 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 004 שבת סימן שיז קושר קשר המסופק 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 005 שבת סימן שמ תופר גדרי קושר ותופר והחילוק בינהים 05
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 006 שבת פתיחה תופר למלאכת תופר 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 007 שבת סימן שמ תופר תפירה אחת עם ובלי קשר 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 008 שבת סימן שכ גדר דש וגדרי חילקו מבורר
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 009 שבת בנין וסתירה בכלים
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 010 שבת סימן שיח מעשה שבת
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 011 שבת סימן שמ קורע
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 012 שבת סימן שטו בונה גדרי מלאכת בונה ומכה בפטיש 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 013 שבת סימן שטו בונה המשך גדרי בונה שיטת רש-י והרמבן 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 014 שבת סימן שטו בונה השמונה הגדרות של בונה 03
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 015 שבת סימן שטו בונה המשך ביאור דיני בונה לפי הנ-ל 04
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 016 שבת סימן שג בנין באדם 05
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 017 שבת סימן שיג סותר
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 018 שבת סימן שטו אהל פתיחה 01
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 019 שבת סימן שטז אהל ארעי 02
  • להאזנה סוגיות ללט מלאכות שבת 020 שבת סימן שטו מחיצה אהל מן הצד שיטת רש-י 03

Pages