נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

שבט

אוסף של כל השיעורים של חודש שבט

If You Like to Eat Read This
[6 שיעורים בסדרה] [3831 צפיות]
    • לאכול עם הכוונה Eating with Kavana