צורת אדם

שלשה הם הקשורים זה בזה, קב"ה ואורייתא וישראל, כדברי חז"ל הנודעים. קב"ה – למעלה מן הצורה. אורייתא – צורתה העיקרית "אותיות". ישראל – צורתם העיקרית "צורת אדם". "אתם קוראים אדם, ואין אוה"ע קרואים אדם", כמ"ש חז"ל. ולכן עסקנו בדבקות פשוטה בקב"ה, באותיות של תורה, ובצורת אדם, וצרופם יחדיו. בסדרה זו נעסוק בס"ד ללמוד בפרטות ובבהירות את "צורת אדם" בכל קומתו, מגלגלת – שערות, ועד רגליו. פנימיותו וחיצוניותו, באופן שורשי, יסודי ומקיף, שלב אחר שלב.

[5 שיעורים בסדרה] [4768 צפיות]
  • להאזנה צורת אדם 001 הקדמה אותיות-אדם גלגלות

  • צורת אדם 001 הקדמה אותיות-אדם גלגלות [40 צפיות]

   Download להורדה

  • להאזנה צורת אדם 003 גולגולת גלגל ומזל
  • להאזנה צורת אדם 005 גולגולת נתגלגל הדבר וירדו אבותינו למצרים שבת י עמוד ב