נא להתפלל לרפואת אמו של הרב שוורץ שליטא שנמצאת בטיפול נמרץ טובה בת ציפה עיינה

Chodesh - Avodah

A series of shiurim with practical advice how to serve Hashem monthly with LIVE english trans

Avodah Rosh Chodesh
[15 שיעורים בסדרה] [12701 צפיות]