פורים - שמחה

כל עבודת האדם בכללות צריכה להיות בשמחה, ובהעדר השמחה באו הקללות שבפרשת כי תבא כלשון הפסוק: "תחת אשר לא עבדת את ה' אלקיך בשמחה ובטוב לבב". בסדרה זו מבאר הרב את מציאות השמחה בכל חלקיה של פורים- שמחה שמצד המקום, הזמן, ושמחה שבנפש האדם..

Simcha TalksPurim TalksPurim Wineבלבבי יין של פוריםפוריםLas conversaciones de Purim
[12 שיעורים בסדרה] [10342 צפיות]